• Satit Rangsit Chaingma
  • เที่ยว SBS เชียงใหม่กับน้องแผ่นดิน
  • คุณอยากให้ลูกมีอนาคตแบบไหน? ENG Subtitled
  • ทำไม พ่อ แม่ ถึงอยากเลือกโรงเรียนที่ดีให้กับลูก
  • Change your future
  • Satit Rangsit. Double the Future.
  • การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างอนาคตได้จริง
  • เพราะสภาพแวดล้อมและสังคม มีผลต่อการเรียนรู้
  • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตเชียงใหม่
  • SBS ECAs 2018 students made video
  • หลักสูตรการศึกษาแบบ Cambridge International School